Arctic Tern (Sterna paradisaea)

Arctic Tern (Sterna paradisaea)

Farmoor Reservoir - May 2016

Arctic Tern (Sterna paradisaea)

Arctic Tern (Sterna paradisaea)

Farmoor Reservoir - May 2016

Arctic Tern (Sterna paradisaea)

Arctic Tern (Sterna paradisaea)

Shetland - June 2016

Black Tern (Chlidonias niger)

Black Tern (Chlidonias niger)

Farmoor Reservoir - September 2016

Black Tern (Chlidonias niger)

Black Tern (Chlidonias niger)

Farmoor Reservoir - September 2016

Common Tern (Sterna hirundo)

Common Tern (Sterna hirundo)

Cotswold Water Park - May 2016

Common Tern (Sterna hirundo)

Common Tern (Sterna hirundo)

Cotswold Water Park - May 2016

White-winged Black Tern (Chlidonias leucopterus)

White-winged Black Tern (Chlidonias leucopterus)

Fuente de Pedra - April 2016

White-winged Black Tern (Chlidonias leucopterus)

White-winged Black Tern (Chlidonias leucopterus)

Fuente de Pedra - April 2016

White-winged Black Tern (Chlidonias leucopterus)

White-winged Black Tern (Chlidonias leucopterus)

Fuente de Pedra - April 2016